‘Tijdelijk niet beschikbare geneesmiddelen bedreigender voor volksgezondheid dan antibioticaresistentie’

Geplaatst op 16 apr 2019
‘Tijdelijk niet beschikbare geneesmiddelen bedreigender voor volksgezondheid dan antibioticaresistentie’

De productie van generieke essentiële geneesmiddelen moet dichter bij huis gebeuren, vindt prof. dr. Heiman Wertheim. De overheid moet daarin een actievere rol spelen. Dat kan in de toekomst leveringsproblemen en tekorten voorkomen.