Stoppen met natalizumab: de risico’s in kaart gebracht

Geplaatst op 27 mei 2016
Stoppen met natalizumab: de risico’s in kaart gebracht

Als een MS-patiënt de behandeling met natalizumab moet afbreken vanwege een hoog risico op progressieve multifocale leukoencephalopathie (PML) of andere veiligheidsredenen, treedt er een dilemma op voor zowel arts als patiënt: de keuze tussen veiligheid en effectiviteit. Stoppen verlaagt het risico op PML, maar verhoogt waarschijnlijk het risico op reactivatie van de MS.