Het sluimerende virus CMV kan kinderen doof maken

Jaarlijks worden 150 kinderen doof door een infectie met het cytomegalovirus. Dat kan voorkomen worden, door de besmetting vroeg op te sporen en te behandelen. Maar in Nederland gebeurt dat nog niet....