Recovery sleep could compensate elevated risk of diabetes

Geplaatst door op 19 jan 2016 in Engels | Geen reacties
Recovery sleep could compensate elevated risk of diabetes

Sleeping longer could reverse the effect of sleep restriction on glucose homeostasis. That is written by American researchers in Diabetes Care. According to the authors, to restore insulin sensitivity and lower the risk of diabetes type 2, it is sufficient to recover from four short nights by sleeping for ten hours twice.

PLOS breekt lans voor reproduceerbaar onderzoek

Geplaatst door op 5 jan 2016 in Onderzoek | Geen reacties
PLOS breekt lans voor reproduceerbaar onderzoek

Het vooraanstaande tijdschrift PLOS Biology heeft een nieuwe rubriek in het leven geroepen, waarin aandacht wordt geschonken aan meta-onderzoek. Volgens de editors van het tijdschrift ontbreekt het bij biomedisch onderzoek te vaak aan transparantie wat betreft data, financiering en methodologie. Dit komt de reproduceerbaarheid van onderzoek niet ten goede.

PLOS supports reproducible biomedical research

Geplaatst door op 5 jan 2016 in Engels | Geen reacties

The leading biomedical scientific journal PLOS Biology recently introduced a new section that focuses on meta-research. According to the editors of this section, more attention for this type of studies is necessary because biomedical research too often lacks transparency in terms of data and protocol availability, and funding.