Galenusprijs voor geneesmiddel met stamcellen

De Galenus Geneesmiddelenprijs 2016 is toegekend aan Holoclar, een geneesmiddel uit de koker van Chiesi. Het is het eerste medicijn op basis van stamcellen dat geen gebruik maakt van die uit de navelstreng of het beenmerg. De jury noemt het geneesmiddel ‘een fantastische ontwikkeling voor de patiënt met hoornvliesbeschadiging’. 

Holoclar is een advanced therapy medicinal product voor mensen met een limbale stamceldeficiëntie. Dat is een tekort aan stamcellen in het oog door een brandwond of blootstelling aan een chemische stof. Het hoornvlies kan zichzelf hierdoor niet vernieuwen, waardoor blindheid kan ontstaan. Tot nu toe was er geen behandeling mogelijk van limbale stamceldeficiëntie, een aandoening die op Europees niveau jaarlijks zo’n 1000 mensen treft.

Personalised medicine
Het geneesmiddel bestaat uit stamcellen die uit een onaangetast deel van het hoornvlies komen en vervolgens worden opgekweekt. De cellen worden geënt op een soort contactlens die in het oog wordt getransplanteerd. Omdat de stamcellen afkomstig zijn van de patiënt zelf, treedt er geen afstotingsreactie op. Een sterk staaltje personalised medicine, volgens de jury van de Galenusprijzen.

Chiesi Pharmaceuticals
De jury roemt verder de publiek-private samenwerking waarmee Holoclar is ontwikkeld. De onderzoeksgroep die verantwoordelijk was voor de therapie, heeft gewerkt met verschillende Italiaanse ziekenhuizen en onderzoekscentra. Uiteindelijk werd Holoclar geadopteerd door Chiesi Pharmaceuticals.

De Galenusprijs wordt jaarlijks toegekend aan het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel. De uitreiking vindt plaats tijdens de Dutch Medicines Days, een congres voor Nederlands geneesmiddelenonderzoek.

Bron: Nature, CBG, Galenusprijs

Dit artikel verscheen op 6 oktober 2016 in de kennisdatabase van Axon Healthcare.