Stressreactie na jeugdtrauma meetbaar in DNA

Traumatische gebeurtenissen tijdens de jeugd laten epigenetische sporen achter in het DNA. Met name de methylatie van het KITLG-gen is relevant voor de programmering van de stressrespons in de hersenen. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Max Planck Instituut in Nature Communications.

Blootstelling aan hevige stress tijdens de kindertijd staat bekend als een risicofactor voor de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen op latere leeftijd. Over de etiologie hiervan is echter nog weinig bekend. Hoewel eerdere onderzoeken een verband aantoonden tussen jeugdtrauma’s, epigenetische veranderingen en stressrespons op latere leeftijd, konden hier tot nu toe geen conclusies over worden getrokken. Eerder werd al wel gespeculeerd over de rol van endocriene veranderingen, met name van het stresshormoon cortisol, in dit proces.

De wetenschappers deden onderzoek naar methylatie in het hele genoom bij 85 gezonde vrijwilligers en 45 proefpersonen afkomstig uit een onderzoek naar jeugdtrauma’s. Deze personen ondergingen een stresstest voordat bloed werd afgenomen, waarin cortisolspiegels en de mate en plaats van DNA-methylatie werden gemeten. De onderzoekers vonden een sterk verband tussen de methylatie van het KITLG-gen en jeugdtrauma’s, de cortisolspiegel en de stressrespons op oudere leeftijd.

Volgens de auteurs kan het KITLG-gen dienen als marker in de diagnostiek van psychiatrische stoornissen bij volwassenen. Daarnaast opperen ze om geneesmiddelen te ontwikkelen die de methylatie van het DNA zouden kunnen aanpassen. Op termijn wordt het zo misschien mogelijk psychische problematiek op latere leeftijd ten gevolge van jeugdtrauma’s te verminderen of te voorkomen.

Bron: UMC Utrecht, Nature Communications

Dit artikel verscheen op 23 maart 2016 in MedZine News.

Tags:

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *