PLOS breekt lans voor reproduceerbaar onderzoek

Het vooraanstaande tijdschrift PLOS Biology heeft een nieuwe rubriek in het leven geroepen, waarin aandacht wordt geschonken aan meta-onderzoek. Volgens de editors van het tijdschrift ontbreekt het bij biomedisch onderzoek te vaak aan transparantie wat betreft data, financiering en methodologie. Dit komt de reproduceerbaarheid van onderzoek niet ten goede.

De reproduceerbaarheid van biomedisch onderzoek staat al geruime tijd ter discussie. Het gebeurt maar al te vaak dat in een artikel geen melding wordt gemaakt van belangenverstrengeling, ruwe data niet beschikbaar worden gesteld of een protocol ontbreekt. Volgens de editors gaat jaarlijks 85 procent van de geïnvesteerde kosten verloren aan het niet kunnen reproduceren van biomedisch onderzoek. Meta-onderzoek, oftewel ‘onderzoek naar onderzoek’, is daarom nodig als instrument voor evaluatie en kwaliteitsbewaking. De editors hopen met de nieuwe rubriek in PLOS Biology meta-onderzoek te stimuleren en nemen het initiatief met de publicatie van twee illustratieve artikelen.

In een onderzoek, afkomstig van het Amerikaanse Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS), analyseerden Shareen Iqbal en collega’s 441 biomedische artikelen die waren gepubliceerd tussen 2000 en 2014 op de beschikbaarheid van protocollen en data. Slechts bij één artikel was een volledig protocol bijgevoegd, en in geen enkel artikel was sprake van volledige openbaarheid van de gebruikte data. In de meerderheid van de artikelen was geen vermelding te vinden van conflicterende belangen of de bron van de financiering.

In een meta-onderzoek van het Berlijnse Charité Universitätsmedizin inventariseerden Constance Holman en collega’s de validiteit van honderd preklinische onderzoeken met proefdieren. In de meerderheid van de artikelen stond onvoldoende informatie over de hoeveelheid gebruikte proefdieren. In veel onderzoeken leken dieren zelfs spontaan te verdwijnen. Met behulp van een computermodel berekenden de auteurs het effect van deze uitval op de validiteit van de onderzoeksresultaten. Ze kwamen tot de conclusie dat een verkleining van de groepsgrootte niet alleen het onderscheidend vermogen aantastte, maar ook het aantal vals-positieve resultaten vergrootte.

De editors benadrukken dat meta-onderzoek een belangrijk instrument is in het verbeteren van de normen in biomedisch onderzoek. PLOS Biology hoopt met deze nieuwe rubriek een podium te creëren voor dit relatief nieuwe onderzoeksgebied.

Bron: PLOS Biology

Dit artikel verscheen op 5 januari 2016 in MedZine News.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *